logo-mobile

لینک های اصلی

حساب شما

تصمیمات تامین مالی بنگاه در یک بازار کامل سرمایه ( فصل پنجم )

صفحه اصلی/تصمیمات تامین مالی بنگاه در یک بازار کامل سرمایه ( فصل پنجم )

تصمیمات تامین مالی بنگاه در یک بازار کامل سرمایه ( فصل پنجم )
تصمیمات تامین مالی بنگاه در یک بازار کامل سرمایه ( فصل پنجم )

نام محصول : تصمیمات تامین مالی بنگاه در یک بازار کامل سرمایه ( فصل پنجم )

کد محصول : 256

وضعیت موجودی : موجود

فرمت فایل ها : pptx


توضیحات

فایل حاضر پاورپوینت فصل پنجم کتاب اقتصادی مالی فرانک فابوزی می باشد . در این فایل ابتدا در مورد تصمیمات تامین مالی در بازار کامل سرمایه توضیح داده شده و سپس در آخر در مورد نظریه نامرتبط بودن و مودیگیلیانی و میلر بحث شده است . دانلود فایل به صورت رایگان می باشد .